AKÝ TYP ŽENY SI?

    Otestuj sa a zisti, aký si typ! Si Crazy, Sexy alebo Cool?

    To, aké sme, je v detstve dané dedičnými vlastnosťami. Ale čím sme staršie, tým viac sa v našom živote prejavujú rutiny. A práve rutiny - častokrát opakované činnosti, reakcie a spôsoby myslenia - vytvarujú našu osobnosť do konkrétneho osobnostného typu. Preto pre každého, kto chce rozvíjať svoju osobnosť, je poznanie vlastnej typológie dôležité. Využite túto príležitosť na to, aby ste sa spoznali lepšie.